nāng
【囔囔】 сыбыр-сыбыр сөйлеу, күбір-күбір ету, күңк-күңк сөйлеу, шүңк-шүңк ету, сыбырлау, сыбырласу, күбірлеу, күбірлесу, күңкілдеу, күңкілдесу, шүңкілдеу, шүңкілдесу, міңгірлеу, мыңқылдау

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — nāng ㄋㄤ 形容聲音低小或含糊。 參見“ ”、“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: nang 解释: 见“嘟囔”条。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:nang 見“嘟囔”條。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — nāng (1) ㄋㄤˉ (2) 〔~~〕小声说话(后一个 囔 读轻声)。 (3) 〔嘟~〕见 (4) 嘟 。 (5) 郑码: JAER, U: 56D4, GBK: E0EC (6) 笔画数: 25, 部首: 口, 笔顺编号: 2511251245251251112213534 …   International standard chinese characters dictionary

 • — I nāng 另见nang II nang (1) 见 嘟囔 (dūnang) (2) 另见nāng …   Advanced Chinese dictionary

 • 囔囔突突 — 連續不斷的低語聲;嘮嘮叨叨。 《西游記》第九五回: “那妖邪口裏囔囔突突的, 罵着山神、土地。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 囔囔 — nāngnang [murmur] 小声嘟囔 …   Advanced Chinese dictionary

 • 囔鼻 — 鼻塞而發音含糊。 老舍 《四世同堂》十: “他的頭很大, 說話有點囔鼻, 像患着長期傷風似的。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 嗚囔 — (嗚囔, 呜囔) 形容含糊的話語聲。 老舍 《四世同堂》十: “因為頭大, 而說話又嗚囔嗚囔的, 所以帶着點傻相。” 老舍 《四世同堂》七三: “見到 瑞宣 , 他總搭訕着嗚囔兩聲, 便很快的躲開。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 呜囔 — (嗚囔, 呜囔) 形容含糊的話語聲。 老舍 《四世同堂》十: “因為頭大, 而說話又嗚囔嗚囔的, 所以帶着點傻相。” 老舍 《四世同堂》七三: “見到 瑞宣 , 他總搭訕着嗚囔兩聲, 便很快的躲開。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 嘟嘟囔囔 — 拼音: du du nang nang 解释: 1. 形容穿着的衣服皱摺而不舒展。 如: “他人长得俊, 可惜穿着都是嘟嘟囔囔的, 一点也不俐落得体。 ” 2. 自言自语。 红楼梦·第二十五回: “便点头叹息一回, 向宝玉脸上用指头画了几画, 口内嘟嘟囔囔的又持诵了一回。 ” …   Taiwan national language dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.